Pro-Ki-Dor kulturális egyesület

Művelődési szempontból a község legfontosabb civil szervezete a Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület, amely 2002 júniusában jött létre. Az Alapító Okirat értelmében az egyesület deklarált célja a „kulturális-nevelő tevékenységek erkölcsi és anyagi támogatása Kisiratos helységben", a lakosság művelődési életének felkarolása, a sport, a magyar nyelvű oktatás támogatása, valamint hagyományőrzés.


Konkrét feladatai közül, kiemelkedő szerepe van a pályázatok megszerkesztésében, anyagi hátteret biztosítva ezzel a kulturális tevékenységekhez. Elnök Almási Vince polgármester. Az egyesület kiemelt feladata a Kisiratosi Falunapok, valamint könyvbemutatók, színtársulatok, néptánccsoportok látogatásának megszervezése, de ugyancsak nagyon fontos szerep hárul rá a helyi vonatkozású könyvkiadások ösztönzésében, anyagi alapjainak biztosításában.

 

Cím: Str. Principală utca nr. 410
315201 Dorobanţi
Telefon, fax:: (00-40)-257-535262

Visssza