Asociaţia culturală Pro-Ki-Dor

Din punct de vedere cultural, cea mai importantă organizaţie civilă din Dorobanţi este Asociaţia Culturală Pro-Ki-Dor care a fost înfiinţată în 2002. Conform actului de constituire scopul declarat al asociaţiei este sprijinirea materială-morală a activităţilor culturale-educaţionale din Dorobanţi, încurajarea vieţii culturale a populaţiei, sprijinirea sportului, educaţiei în limba maghiară, păstrarea tradiţiilor.

 

Totodată asociaţia are un rol important în redactarea, implementarea proiectelor, asigurând astfel baza materială pentru activităţile culturale. Asociaţia este condusă de primarul Almási Vince, preşedinte.
Asociaţia organizează Zilele Comunei Dorobanţi, dar şi schimburi culturale, activităţi literare, prezentări de volume, sprijină editarea cărţilor de istorie locală.

 

 

 

Înapoi